PZS – Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná službaSpoločnosť ŠK-SERVIS, s.r.o. poskytuje komplexné zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2.
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. zo dňa 25.6.2014 prináša dôležité zmeny ako aj nové povinnosti zo strany zamestnávateľov, a to zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov. To znamená, k doterajším kategóriám (3 a 4) sa touto novelou pridávajú aj kategórie 1 a 2, ktoré taktiež podliehajú Pracovnej zdravotnej službe.

Vďaka našim bezpečnostným technikom Vám preto ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1 a 2, čo zahŕňa:

  • kvalifikované poradenstvo PZS zamestnávateľovi a zamestnancom
  • kompletná dokumentácia PZS
  • identifikácia zdravotných rizík na pracovisku
  • hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.
  • navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci