Produkty

Naša spoločnosť  Vám zabezpečí široký sortiment produktov, vrátane prenosných hasiacich prístrojov, hydrantových materiálov, výstroj a výzbroj hasiča ako aj protipožiarne vybavenie.

Prenosné hasiace prístroje :

Práškové: 
P50,P6Če,P6ČeA,P4Če,P2Če,P1Če
Raima P6
P6 BETAZ

Snehové:
S5Če,S2Če
K5 BETAZ

Vodné:      9Vkt

Penové:    Pe9Če

Plechové/plastové skriňe pre prenosné hasiace prístroje

Výstroj a výzbroj hasiča:

 • Hasičská prilba(zväčša obsahuje aj svietidlo a vysielačku),
 • Hasičské rukavice(vyrobené z materiálu ako hasičský oblek),
 • Hasičský opasok(z koženého alebo iného materiálu, umiestňuje sa naňho malá hasičská sekera),
 • Hasičské čižmy(špeciálne prispôsobené pracovné čižmy),
 • Autonómny dýchací prístroj(maska a oceľová vzduchová fľaša),
 • Prenosná rádiostanica(vysielačka),
 • Pracovné rukavice(bežné pracovné rukavice),
 • Reflexná vesta(s nápisom HASIČI).

Protipožiarne vybavenie:

 • Oblek proti sálavému teplu
 • Hasiaci prístroj(snehový, penový, práškový, vodný a halotrónový),
 • Hasičská zásahová hadica
 • Sacia hasičská hadica(používa sa k doprave vody z vodného zdroja do čerpadla)
 • Sací kôš(saje vodu z vodného zdroja do sacej hadice)
 • Zberače, rozdeľovače, premiešavače a pretlakové ventily
 • Nástavec podzemnéhohydrantu
 • Hydrantovékľúče
 • Požiarny ejektor (prúdové čerpadlo čerpajúce vodu z väčších hĺbok)
 • Hasičská prúdnica
 • Nástavec na penu
 • Motorové čerpadlá (môžu byť zabudované v automobiloch alebo menšie prenosné)
 • Ručná striekačka
 • Rôzne hadicové príslušenstvo (hadicové spojky, tesnenia, prechody, záslepky a iné.)

Rôzne bezpečnostné tabuľky